Tru

Trua på Jesus er den viktigaste drivkrafta og motivasjonen for Nordfjordsommar. Gjennom familiesamlinger på morgonen og vaksensamlingar på kvelden vert det tid og rom for å søke nærmare han som alltid søker oss og som ønskjer å gje oss liv, fridom og glede.

frå eitt av møta

Friske takter

Temaet for forkynninga denne festivalen er «Friske takter«. Vi skal utforske fire ulike fortellinger som, om vi hadde vert der akkurat når det skjedde, kanskje hadde sagt. «Wow – det må eg seie: friske takter, Jesus

Ingenting av det Jesus gjorde, gjorde han for å underhalde, sjokkere eller skaffe seg fans. Men igjen og igjen overraska han dei han møtte, snudde opp ned på oppleste og vedtekne sanningar og gjorde ting som eigentleg er umoglege. Alt dette for å opne augene våre så vi kan oppdage den djupeste, sanneste virkelighet og det finaste og beste i og med livet: Nemlig at det kan levast saman med Gud. Det skulle borge for, vil vi tru, friske takter i alle liv Jesus kjem i kontakt med. Også ditt. Også i dag!

I løpet av festivalen vert det 4 ulike perspektiv på friske takter: meir info kjem

dag: tema

tekst: